Služby

KOMPLEXNÍ
LOGISTICKÉ SLUŽBY
PRO NEBEZPEČNÉ
LÁTKY

Služby

Služby

komplexní logistické služby pro nebezpečné látky

Služby

prodej, distribuci a skladování chemikálií

Služby

řešení veškerých požadavků v oblasti dopravy nebezpečných látek

Služby

kombinovanou multimodální tank kontejnerovou přepravu

Služby

poradenství v oblasti dopravy a logistiky nebezpečných látek

Služby

individuální přístup ke každému klientovi

Cisternová přeprava ADR

Specializujeme se na přepravu transportními autocisternami o objemu 24 – 35 cbm a silo cisternami o objemu až 65 cbm, ve kterých se mohou přepravovat nebezpečné látky ve třídách ADR 3, 5, 6.1, 8 a 9. Výhodou u většiny našich zařízení je schopnost načerpat přepravovanou látku vlastními čerpadly, vybavení kompresory pro vykládku do zásobníku pak považujeme za samozřejmost.
Vozidla disponují širokou škálou připojovacích systémů, na přání lze po specifikaci od zákazníka doplnit o další.

Pogumované cisterny

Operujeme pogumovanými cisternami pro transport velmi žíravých látek. I tyto soupravy mají vlastní kompresor a čerpadlo, takže můžeme provádět případné složitější úkony spojené s nakládkou či vykládkou materiálu.

Kombinovaná – intermodální přeprava

Disponujeme vlastní tank kontejnerovou flotilou. Díky tomu můžeme nabídnout kombinované transportní řešení silnice-železnice-loď.

Kompletní služby odvozu kapalných odpadů

ADR-Trans, s.r.o., je spolehlivým a všestranným partnerem při poskytování služeb v přepravě kapalných a vysoce prašných odpadů, např. popeloviny, popílky, energetické produkty. V rámci služeb je zákazníkovi poskytnuta konzultace při přidělení přepravovanému odpadu UN. K transportu odpadů z a do zahraničí umíme klientovi mandátně vyřídit nutnou mezinárodní notifikaci. Dále disponujeme širokou paletou vysoce specializované přepravní techniky a to vše v souladu s evropskou normou ADR.

Přeprava a distribuce chemikálií

Společnost nabízí velmi rozsáhlé portfolio průmyslových i spotřebních chemikálií, které jsou distribuovány zákazníkovi až na místo určení. Zboží dodáme až k zákazníkovi vlastní dopravou, vynikající kvalita je standardem. Všechny výrobky, které jsou nabízeny, prochází laboratorní kontrolou a spolu s bezpečnostním listem a atestem garantujeme čistotu a kvalitu. Díky komplexní logistice je možné zákazníkovi dodat suroviny a přitom od něj odvézt odpad na předem určené zařízení k odstranění odpadů. Vozový park se přizpůsobuje světovým logistickým trendům a ty se snaží využít zdroje na maximum a tudíž minimalizovat neefektivnost „prázdných“ jízd. Právě díky tomu dostane zákazník možnost snížit náklady, což je předpokladem dobrého odběratelsko – dodavatelského vztahu.

Vodohospodářské služby – čistění kanalizací

Pro zařízení na odstranění nebezpečného odpadu – čistírny odpadních vod (ČOV), deemulgační stanice, neutralizační stanice, spalovny odpadů apod. – společnost poskytuje full-servis přímo na míru. Zásobování reakčními chemikáliemi a vývoz vzniklých kalů a sedimentů. Specializace naší společnosti je zejména na logistiku velkým objemů, ale spolupracujeme operativně i s malými provozovnami. Ve spolupráci s naší sesterskou firmou Purum s.r.o. umíme nabídnout i čištění a kamerování kanalizací.

COPYRIGHT © 2018 ADRTRANS s.r.o.