Deutsch    English

xxx xxx xxx

O násJiž od dávné historie si nelze představit hospodářský a společenský rozmach bez dopravy. Žádný stát,
město, výrobce či poskytovatel služeb nemůže fungovat bez supportu dopravy, která byla, je a vždy
bude tím prostředníkem mezi primárním výrobcem a konečným distributorem a následným
konzumentem. Doprava samotná se posléze dělí na čistou přepravu výrobků či surovin, nebo na přímé
součásti takového průmyslu, jakým je například stavebnictví, těžební průmysl, chemie či ekologie.
Tedy jde o integrování do tvorby hodnot, nikoli o pouhé přesouvání materií od výrobce k prodejci.
Stává se tudíž vysoce sofistikovanou službou poskytovanou dlouhodobě školeným personálem, který
má pro tento typ práce k dispozici ty nejmodernější technologie na kolech. A toto je cesta, kterou se
ubírá naše společnost.
Společnosti ADR-Trans, s. r. o. byla účelově zřízena za účelem velkoobjemové přepravy kapalných
odpadů a chemie pro firmu Purum s. r. o. Rok založení 2005. Soukromá firma v českých rukou. V roce
2007 došlo v rámci konsolidace a změny vlastnické struktury k převedení na holding PURUM KRAFT,
a.s . v němž se nachází jak sesterská společnost Purum, s. r. o., tak i ADR-Trans, s. r. o.. V roce 2015
pak došlo v rámci restrukturalizace holdingu PURUM-KRAFT k převedení veškerých aktivit spojených
s odpady striktně pod hlavičku firmy Purum, s. r. o., tudíž i k vyčlenění všech nákladních vozidel, která
poskytovala odpadářský support pod tuto firmu. Do této doby poskytovala společnost ADR-TRANS
velmi širokou škálu služeb zahrnující:
přepravu komunálního odpadu, průmyslového odpadu, nebezpečného chemického odpadu, odpadních
vod, čištění a kamerování kanalizací, přeprava kapalných a sypkých surovi.
Po výše uvedené restrukturalizace se soustředíme hlavně na přepravu chemie a činností spojených
s tímto oborem.

Pro poskytování těchto služeb jsme vybaveni velmi komplexním vozovým parkem.
1. Návěsové soupravy pro přepravu agresivní chemie - pomugy
2. Velkokapacitní návěsové cisterny s vlastním sacím okruhem z chemicky odolné nerezové oceli
3. Velkokapacitní návěsové transportní cisterny s chemicky odolné nerezové oceli
4. Sklápěcí silo cisterna pro přepravu horkých popelovinReferenceReference poskytneme na vyžádání

Novinky

Čistou cestou 4 | 2016

Čistou cestou 3 | 2016

Čistou cestou 2 | 2016

Nové cisterny 4/2016